Χαρτογραφικά Υπόβαθρα
Επιλέξτε ένα από τα διαθέσιμα χαρτογραφικά υπόβαθρα

Θεματικοί Χάρτες
Επελέξτε για εμφάνιση έναν από τους διαθέσιμους θεματικούς χάρτες

Αναφορές
Επιλέξτε το διοικητικό επίπεδο για το οποίο επιθυμείτε την δημιουργία αναφοράς

Επίπεδο Περιφέρειας

Επίπεδο Νομού ή Περιφερειακής Ενότητας

Επίπεδο Νησιού ή Δήμου

Επίπεδο Δημοτικής Ενότητας

Επιλογή μεταβλητών

Εκτύπωση Χάρτη
Εκτυπώστε την τρέχουσα όψη του χάρτη

Ρυθμίσεις Εκτύπωσης
Προσανατολισμός:  Οριζόντιος        Κατακόρυφος
Τίτλος Χάρτη:
Υπόμνημα
Δημιουργός
Σχετικά

Η παρούσα ιστοσελίδα δημιουργήθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «Επικαιροποίηση και επέκταση της βάσης δεδομένων του ερευνητικού προγράμματος “ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ” για τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Το συγκεκριμένο έργο αφορά την επικαιροποίηση των υφιστάμενων μεταβλητών καθώς και την επέκταση της βάσης δεδομένων με νέες μεταβλητές του «ΑΤΛΑΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ» που αναπτύχθηκε και φιλοξενείται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με χρηματοδότηση της Πράξης «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου Βασικός Παράγοντας για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου Χώρου» (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Σκοπός του «ΑΤΛΑΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ» είναι να αποτελέσει μια σημαντική πηγή παροχής υπηρεσιών τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα αλλά και στους πολίτες ή απλούς χρήστες του διαδικτύου. Για τον λόγο αυτό παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας, θεματικοί χάρτες, αναφορές και ανοικτά δεδομένα προς τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και φυσικά τους πολίτες.


Φορεις Υλοποίησης


'Αλλοι Σχετικοί Σύνδεσμοι

Εφαρμογή Φίλτρου [X]
Κατέσβασμα Αρχείου [X]
EXCELL
Shapefile
Πληροφορίες [X]